Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Chronická
obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

představuje na světě i u nás jedno z nejčastějších onemocnění a její výskyt stále stoupá. V České republice je pro ni léčeno přibližně čtvrt milionu obyvatel. Dalšího čtvrt milionu osob o svém onemocnění zatím neví!

Na vyhledávání a následnou léčbu pacientů s CHOPN v raném stádiu se u nás zaměřuje program včasného záchytu CHOPN, který zajišťují praktičtí a plicní lékaři.

CHOPN nelze zcela vyléčit. Při včasném zahájení léčby však lékaři mohou zastavit nebo alespoň výrazně zpomalit její rozvoj a umožnit tak pacientovi plnohodnotný život.

Způsoby, jak žít i s chronickou obstrukční plicní nemocí aktivně a dobře, připomíná letošní ročník Světového dne CHOPN, který připadá na 17. listopad 2021.

Připojte se k němu i vy!

Zjistěte o tomto onemocnění více. A pokud u sebe pozorujete příznaky, neváhejte a navštivte lékaře včas.

PŘÍZNAKY A LÉČBA CHOPN

pacient s CHOPN

Charakteristika

CHOPN se vyznačuje postupným omezováním průtoku vzduchu v průduškách. Kvůli změnám v dýchacím ústrojí (obstrukce při chronické bronchitidě, rozedma plic, hromadění hlenu) proudí dovnitř a ven z plic méně vzduchu. Dochází tak k omezení jejich funkce, kterou je výměna plynů mezi vnějším prostředím a krví.

Příznaky

Vlhký kašel a vykašlávání hlenů, ztížené dýchání, námahová dušnost, pískání na hrudi při dýchání a další.

Rizikové faktory

  • kouření
  • život v prašném prostředí
  • pohlaví (nemoc se zatím více vyskytuje u mužů, což je důsledek jejich dřívějšího a častějšího kouření)
  • věk (riziko vstoupá s věkem)
  • genetika

Diagnostika

Nemoc lze diagnostikovat pomocí spirometrie – neinvazivního vyšetření, při kterém lékař pomocí přístroje (spirometru) ověří funkčnost pacientových plic.

Léčba

Změny v dýchacím ústrojí nemocného nelze zcela vrátit. Fatálním následkům choroby se však může pacient vyhnout změnou životních návyků a včasným zahájením léčby zahrnující farmaka a v pozdějších stádiích také občasné napojení na kyslíkový přístroj. Většina léků se podává inhalační cestou. Správná technika jejich inhalace je nutnou podmínkou pro účinnou léčbu.

léčebný plán

IndividuálnÍ
léčebný plán

aktivita

Fyzická
aktivita

kouření

Omezení
kouření

plíce

Plicní
rehabilitace

mentalita

Mentální
zdraví

kontakty

sociální
kontakty

výživa

Zdravá
výživa

očkování

Očkování
rizikové skupiny

Otestujte se
a vyhledejte lékaře včas!

Máte potíže s dlouhodobým kašlem a objevuje se u vás dušnost?

lékař CHOPN

Zadýcháváte se při větší pracovní či pohybové zátěži a nestačíte svým vrstevníkům?

Projevuje se u vás některý z dalších příznaků, které mohou s hrozícím nebo již počínajícím onemocněním souviset?

Otestujte se pomocí krátkého dotazníku a neváhejte se s vašimi problémy obrátit na lékaře.

Tento test vám pomůže ohodnotit vliv CHOPN na váš každodenní život a životní pohodu. Odpovědi a výsledky testu můžete spolu s vaším ošetřujícím lékařem použít jako vodítko pro lepší zvládání vašich obtíží a dosažení co nejlepších výsledků léčby.

SVĚTOVÝ DEN CHOPN

Světový den CHOPN pořádá Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc ve spolupráci se zdravotníky a skupinami pacientů s CHOPN po celém světě. Jeho cílem je zvýšit povědomí o tomto onemocnění, sdílet znalosti a diskutovat o způsobech, jak snížit zátěž CHOPN.

Aktivity Světového dne CHOPN jsou v každé zemi organizovány zdravotnickými pracovníky a pacientskými organizacemi, pedagogy a členy veřejnosti, kteří chtějí pomoci toto téma propagovat.

Letošní ročník si klade za cíl vyslat pacientům i poskytovatelům pozitivní zprávu, že ačkoli CHOPN nelze úplně vyléčit, existuje mnoho způsobů, jak i s tímto onemocněním žít nadále aktivně.

V České republice se partnerem aktivit spojených se Světovým dnem CHOPN stala Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS ČLS JEP) a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN).

Odborní garanti